Startpagina Tickets Agenda Foto's Leden Blog Archief Contact

Privacyverklaring

Laatste update: 12 februari 2018

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom lichten we in deze privacyverklaring toe welke data Kreabo vzw, met maatschappelijke zetel in Laamheidestraat 5 3550 Zolder, verzamelt en verwerkt bij je gebruik van onze website. We wensen dan ook helemaal in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Wij raden je sterk aan de nodige tijd te nemen om onze privacyverklaring aandachtig en volledig door te lezen, aangezien deze bepalingen belangrijk voor je kunnen zijn. Door de website te gebruiken ga je uitdrukkelijk akkoord met deze privacyverklaring. Indien je bij het lezen van deze privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht om geen verder gebruik te maken van onze website.

Welke gegevens worden verzameld?
Bij je bezoek aan onze website wordt bepaalde technische informatie verzameld en verwerkt omtrent jouw apparaat en de gegevens omtrent het bezoek aan de website (bijvoorbeeld je IP-adres, de pagina's die je op onze website bezoekt, datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website, de informatie over je browser en je besturingssysteem). Deze gegevens met betrekking tot je bezoek laten ons toe een aantal statistieken bij te houden. Hiervoor maken we ook gebruik van Google Analytics. Daarnaast verzamelen en verwerken wij uiteraard ook alle informatie die je ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, etc.) voor die diensten waarvoor je deze gegevens dient in te geven (bijvoorbeeld het reserveren van tickets).De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die je zelf vrijwillig hebt verstrekt, gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Om onze diensten aan te bieden, maken wij gebruik van de diensten van een hosting provider. Zij mogen de gegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ook zij verplicht zich te houden aan de Europese privacywetgeving. E-mails en informatie die je ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. We proberen je e-mail zo zorgvuldig en zo vlug mogelijk te beantwoorden. De e-mails die wij je sturen zijn persoonlijk. Indien je informatie ontvangt die niet voor jou bestemd is, verwijder dan de info en verwittig de afzender van de vergissing. Als je ons een e-mailbericht zendt of gebruik maakt van een contactformulier op de website worden je persoonsgegevens opgeslagen op onze beveiligde server. We doen dit om je de gevraagde informatie te verstrekken en je beter te kunnen helpen. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Als je niet wilt dat we je gegevens bewaren, laat dit dan weten via het contactformulier.

Wat doen wij met je persoonsgegevens?
Wij verwerken de gegevens die je vrijwillig hebt ingevoerd op onze website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld het reserveren van tickets, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, behoudens onderaannemers zoals bijvoorbeeld hosting providers voor de website. De gegevens blijven voor een redelijke termijn bewaard om je in de toekomst beter te dienen.

Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?
Je hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de Europese privacywetgeving heb je eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen, te laten verwijderen of de aanwending ervan te verbieden.Om deze rechten uit te oefenen, of mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je ons contacteren via het contactformulier.

Wanneer is deze privacyverklaring geldig?
Deze privacyverklaring is geldig vanaf de publicatiedatum. We behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen zonder voorafgaande aankondiging. Neem daarom geregeld de tijd om deze privacyverklaring door te nemen. Verder gebruik van de website is jouw akkoord op de wijzigingen in de privacyverklaring.